Mechatronic

Industrija pekarstva

Automatizacija portalne mesilice za testo u industriji pekarstva može poboljšati efikasnost proizvodnje, smanjiti vreme potrebno za mesenje testa i smanjiti rizik od grešaka u procesu proizvodnje. Portalna mesilica za testo je mašina koja se koristi za mešanje velikih količina testa u industrijskim pekarama.

Automatizacija u industriji pekarstva predstavlja primenu različitih tehnologija i sistema za automatizaciju proizvodnje hleba, peciva, kolača i drugih pekarskih proizvoda. Ova tehnologija omogućava da se proizvodnja vrši brže, efikasnije i sa manje grešaka u procesu proizvodnje

Mechatronic

Industrija pekarstva, automatizacija portalne mesilice za testo

Postoje različite tehnologije i sistemi za automatizaciju portalne mesilice za testo, a neki od njih uključuju:

  1. Automatsko doziranje sastojaka – ovo uključuje korišćenje specijalizovanih mašina za doziranje sastojaka kao što su brašno, so, šećer i ostali aditivi. Ove mašine mogu precizno dozirati potrebne količine sastojaka, što smanjuje rizik od grešaka i gubitka materijala.
  2. Automatsko ubacivanje sastojaka – ovo uključuje korišćenje sistema za automatsko ubacivanje sastojaka u portalnu mesilicu za testo. Ovaj sistem omogućava automatsko ubacivanje sastojaka u mesilicu, što smanjuje rizik od grešaka i povećava brzinu proizvodnje.
  3. Automatsko podešavanje parametara – ovo uključuje korišćenje sistema za automatsko podešavanje parametara mesenja, kao što su brzina i vreme mesenja. Ovaj sistem može automatski prilagoditi parametre mesenja u zavisnosti od vrste testa i količine koja se mesi, što poboljšava konzistentnost proizvoda i smanjuje rizik od grešaka.
  4. Automatsko praćenje temperature – ovo uključuje korišćenje sistema za automatsko praćenje temperature u mesilici. Ovaj sistem može automatski regulisati temperaturu u mesilici u zavisnosti od vrste testa i količine koja se mesi, što poboljšava kvalitet proizvoda i smanjuje rizik od grešaka.
  5. Automatsko praćenje vremena – ovo uključuje korišćenje sistema za automatsko praćenje vremena mesenja. Ovaj sistem može automatski zaustaviti mesilicu nakon određenog vremena mesenja, što smanjuje rizik od grešaka i povećava brzinu proizvodnje.

Automatizacija portalne mesilice za testo može povećati efikasnost proizvodnje i smanjiti troškove proizvodnje, poboljšati kvalitet i konzistentnost proizvoda, i smanjiti rizik od grešaka.

Automatizacija portalne mesilice za testo izvršeno je u MAT-ING Niš

MAT-ING Nis

Automatizacija portalne mesilice za testo

Preduezeće Mechatronic d.o.o. -Izrada tehničke dokumentacije, isporuka opreme, Software za PLC, HMI, puštanje u rad. 

Automatizacija kretanja, doziranja vode i brasna.

Uspešna saradnja dugi niz godina  MAT-ING Niš

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic