Automatizacija merenja težine kranova RTB Bor Mechatronic

Automatizacija merenja težine kranova može se ostvariti pomoću različitih tehnologija i sistema. Jedan od najčešćih načina je upotreba vaga za merenje težine kranova. Te vage se mogu postaviti na tlu, na rampama ili na drugim mestima gde se kranovi često koriste. Vage se mogu povezati sa računarskim sistemima za prikupljanje i analizu podataka, što omogućava automatizovano prikupljanje i obradu podataka o težini kranova

Automatizacija merenja težine kranova

može se postići visok stepen automatizacije merenja težine kranova. Međutim, potrebno je pažljivo planiranje i implementacija sistema kako bi se osigurala pouzdanost i tačnost podataka, kao i bezbednost rada

Ovo je važno u industrijskim procesima koji podrazumevaju podizanje i pomeranje teških tereta. Kranovi se koriste u raznim industrijama, kao što su luka, rudarstvo, proizvodnja, građevinarstvo i druge, a kontrola težine tereta je ključni aspekt u obezbeđivanju sigurnosti i efikasnosti rada.

Midis Kran Niš- krajnji korisnik RTB Bor TIR

Izrada tehničke dokumentacije, isporuka opreme, izvođenje radova, Software za PLC, HMI, pustanje u rad.

Zahtevno merenje (vibracije, temperature, prljavstina) i prosledjivanje Wi-Fi podataka dalje u sistem. Automatizacija merenja težine kranova u RTB Bor TIR

 

Stari pogon topionice i rafinacije

Automatizacija merenja težine kranova RTB Bor Mechatronic

Pogled sa portalnog krana

Orman sa automatskim upravljanjem

Orman automatike merenja težine

Merenje težine kranova omogućava brzo i precizno merenje težine tereta, smanjujući rizik od nezgoda i povećavajući efikasnost rada. Ovi podaci se mogu čuvati i analizirati da bi se optimizovala upotreba kranova i prilagodila raspodela opterećenja kako bi se smanjili troškovi. Pored toga, ova  automatizacija smanjuje potrebu za ručnim merenjem i uklanja ljudsku grešku iz procesa, što povećava sigurnost i pouzdanost merenja. 

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic