Usluge merenja električnih parametara

Usluge merenja električnih parametara pružaju elektrotehničke kompanije i stručnjaci za električne instalacije . Mechatronic je specijalizovan u ovoj oblasti s višegodišnjim iskustvom. Ove usluge uključuju merenje električnog napona, struje, snage, otpora, kapaciteta i drugih električnih parametara. Stručnjaci za merenje električnih parametara obično pružaju i analizu podataka i preporuke za podešavanje i održavanje električnih sistema i uređaja.

Usluge merenja električnih parametara Mechatronic d.o.o.

Mechatronic-usluge merenja električnih parametara

  • Analiza rada elektromotornih pogona (mreznih i solarnih)
  • Analiza rada frekventnih regulatora
  • Analiza rada elektricnih mreza sa aspekta sumova

Kao prvo analiza rada elektromotornih pogona.

Ova analiza rada elektromotornih pogona je važna za otkrivanje i ispravljanje problema u pogonima i održavanje optimalnog rada sistema.  Takođe, analiza se može  obaviti pomoću različitih tehnika, . Merenje performansi elektromotora može se obaviti pomoću senzora i instrumenata, koji pružaju podatke o električnom naponu, struji, snazi i drugim parametrima. Nadzor performansi elektromotora može se obavljati pomoću softverskih alata, koji prate i analiziraju podatke o performansama u realnom vremenu. Takođe procenjujemo efikasnost sistema. To uključuje identifikaciju gubitaka energije i predlaganje mera za smanjenje potrošnje energije. U solarnim elektromotornim pogonima, analiza rada obično obuhvata i merenje nivoa sunčeve svetlosti i temperature. Naši stručnjaci takođe mogu pružiti i preporuke za održavanje i popravku sistema, kao i za unapređenje efikasnosti i produženje životnog veka elektromotornih pogona.

Usluge merenja električnih parametara-analiza rada frekventnih regulatora

Usluge merenja električnih parametara-analiza rada električnih mreža sa aspekta šumova

Zatim, analiza rada frekventnih regulatora.

Analiza rada frekventnih regulatora obuhvata merenje i nadzor performansi regulatora i povezanih komponenti. To uključuje merenje parametara poput izlazne frekvencije, napona, struje i snage, Konkretno, to uključujei  kontrolu signala koji se šalju između frekventnog regulatora i elektromotora. Kada se javi problem u radu frekventnog regulatora, analiza rada može pomoći u identifikaciji uzroka problema i pružanju preporuka za otklanjanje problema. Na primer, ako regulator ne kontroliše brzinu elektromotora ispravno, analiza rada može utvrditi da li postoji problem sa senzorima brzine ili sa kontrolnom logikom regulatora. Analiza rada frekventnih regulatora takođe obuhvata procenu efikasnosti sistema i identifikaciju gubitaka energije, što može pomoći u unapređenju performansi i smanjenju potrošnje energije. Naši stručnjaci  obično pružaju i preporuke za održavanje i popravku sistema, kao i za unapređenje efikasnosti i produženje životnog veka elektromotora i frekventnih regulatora.

Na kraju da dodamo, analiza rada električnih mreža sa aspekta šumova.

Analiza rada električnih mreža sa aspekta šumova je važna za otkrivanje i rešavanje problema koji nastaju zbog prisustva različitih vrsta smetnji u mreži. Šumovi mogu biti uzrokovani različitim faktorima. Posebno ističemo elektromagnetne smetnje, prekide u napajanju, kvarove u opremi i druge izvore. Ova analiza obuhvata identifikaciju vrsta smetnji i njihovih uzroka, kao i merenje i nadzor performansi mreže u prisustvu tih smetnji. Kada se identifikuju smetnje u mreži, analiza rada može pomoći u otkrivanju njihovog izvora i pružanju preporuka za otklanjanje problema.  Takođe vršimo procenu efikasnosti sistema u prisustvu smetnji, To može pomoći u unapređenju performansi i smanjenju potrošnje energije. Naši stručnjaci pružaju i preporuke za održavanje i popravku sistema, kao i za unapređenje efikasnosti i sigurnosti mreže.

Naša statistika

Mechatronic d.o.o. sa višegodišnjim iskustvom u oblasti indsutrijske automatizacije procesne opreme

Godina iskustva
0 +
Projekata
0 +
Klijenata
0 +
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic