Mechatronic

Procesna automatizacija

Procesna automatizacija je primena automatizacije u industrijskim procesima radi poboljšanja efikasnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda. To podrazumeva primenu različitih tehnologija, kao što su senzori, aktuatori, kontroleri i softverske alatke za upravljanje procesima.

Cilj automatizacije procesa je da se procesi izvrše što efikasnije, pouzdanije i ekonomičnije. To se postiže primenom tehnologija automatizacije koje pomažu u smanjenju ljudske greške, sniziti vreme potrebno za izvršavanje procesa i poboljšati tačnost i ponavljanje procesa.

Primena automatizacije procesne opreme

Primena automatizacije procesne opreme ima mnoge prednosti u odnosu na manuelni rad. Automatski procesi su brži, precizniji i pouzdaniji, a takođe mogu raditi neprekidno bez potrebe za pauzama. Ovo smanjuje ljudske greške i poboljšava efikasnost proizvodnje. 

 

Neki od primera procesne opreme koja se može automatizovati su pumpe, ventilatori, kompresori, separatori, reaktori, kotlovi, sušare i mnogi drugi. Automatizacija ovih procesnih uređaja može pomoći u smanjenju troškova, poboljšanju kvaliteta proizvoda i povećanju efikasnosti procesa proizvodnje.

Procesna automatizacija izvršena u

Automatizacija labotatorije za ispitivanje kotlova na pelet i cvrsto gorivo.

Analizator dimnih gasova

Procesna automatizacija touch i taster

Operator panel

Ventil

Merač diferencijalnog pritiska

Preduzeće Mechatronic d.o.o. specijalizovano je za za isporuku rešenja u oblasti procesne automatizacije.

Procesna automatizacija uključuje kontrolu temperature u pećima, kontrolu nivoa i protoka u rezervoarima za skladištenje i kontrolu hemijskih procesa.

Izrada tehnicke dokumentacije, isporuka opreme, izvodjenje radova, Software za PLC, HMI, SCADA-a aplikaciju, pustanje u rad.

Ekstremno zahtevan posao da od prazne prostorije u saradnji sa klijentom napravimo laboratoriju koja ce po strogim EN standardima ispitivati I izdavati sertifikate za kotlove.

Nadzor nad ispitvanjem kotlova vrši partnerska firma Kvaliteta iz Češke Republike koja je renomirani Insititut za ovu delatnost.

Regulacija protoka, pritiska, temperature.

Mechatronic -procesna automatizacija

Procesna automatizacija kontrola temperature u pećima se sprovodi korištenjem senzora za merenje temperature i regulatora za upravljanje procesom. Senzori su postavljeni na različitim mestima unutar peći kako bi se dobile informacije o temperaturi na različitim mestima. Regulatori, s druge strane, kontrolišu parametre procesa kao što su brzina grejanja, temperatura i vreme zadržavanja kako bi se održala željena temperatura u peći.

Procesna automatizacija

Mechatronic d.o.o. pruža rešenja u oblasti procesne automatizacije

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic