Mechatronic

Proces automatizacije prihranjivanja biljaka

Naš najnoviji projekat

Proces automatizacije prihranjivanja biljaka igra važnu ulogu u savremenoj poljoprivredi. Uz pomoć automatizacije, biljke se mogu precizno zalivati i hraniti, što dovodi do boljeg rasta i većih prinosa.

Automatizacije mašine za doziranje prihrane i vode biljkama

Smart Irrigation Solutions

Automatizacija mašine za doziranje prihrane i vode biljkama
Izrada tehničke dokumentacije, isporuka opreme, Software za PLC, HMI, puštanje u rad.
Automatizacija EC i pH vrednosti tečnosti za prihranjivanje, ventila za doziranje, pumpi.

Mechatronic & Smart Irrigation Solutions

Naše fotografije sa terena

Proces automatizacije prihranjivanja biljaka naš orman sa automatikom

Orman automatike za prihranjivanje biljaka

Sadnice Proces automatizacije prihranjivanja biljaka

Sadnice borovnice za kapljačima za prihranu

Njiva sa automatizovanom prihranom biljaka Proces automatizacije prihranjivanja biljaka

Rasadi borovnice

Samo uz proces automatizacije prihranjivanja biljaka možete postići najbolje rezultate u proizvodnji voća.

Primena automatizacije prihranjivanja biljaka

Ovaj proces primenjuje različite tehnologije i alate kako bi se biljkama automatski davali odgovarajući hranjivi sastojci u tačno određeno vreme. Ovo uključuje primenu senzora, aktuatora i softverskih sistema za kontrolu prihranjivanja. 

Primena automatizacije prihranjivanja biljaka može biti primenjena u mnogim oblastima, uključujući poljoprivredu, proizvodnju hrane i farmaceutsku industriju.

Mechatronic

Proces automatizacije prihranjivanja biljaka i automatizovan sistem navodnjavanja

Automatski sistem navodnjavanja “kap po kap” može se programirati da isporučuje vodu u određenim vremenskim intervalima, zavisno o potreba biljaka i vremenskim uslovima. Na taj način, biljke dobijaju dovoljno vode za optimalan rast i razvoj, bez gubitka vode i resursa.

Efikasnost sistema navodnjavanja kap po kap pruža Smart Irrigation Solutions

Naš projekat u saradnji sa Smart Irrigation Solutions

Za više informacija

Smart Irrigation Solutions navonjavanje kap po kap

Touch panel za upravljanje mašinom

Touch panel za upravljanje mašinom

Burad za prihranjivanje biljaka

Mašina za prihranjivanje biljaka

Mašina za prihranjivanje biljaka

Senzori se koriste kako bi se merile nivoe hranjivih sastojaka u zemlji, kao i nivo vlage i temperature, što omogućava kontrolu nad procesom prihranjivanja. Na osnovu tih merenja, aktuatori automatski doziraju odgovarajuću količinu hranjivih sastojaka u zemlju.

Primenom procesa automatizovanog prihranjivanja biljaka, uzgajivači mogu uštedeti vreme i novac i povećati kvalitet i kvantitet svojih useva.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic