Automatizacija u gumarskoj industriji

Gumarska industrija Tigar Tyres, automatizacija

Gumarska industrija -Uvođenje automatizacije u gumarsku industriju može unaprediti proizvodne procese, smanjiti troškove proizvodnje i povećati efikasnost, a samim tim povećati konkurentnost na tržištu.

Automatizacija u gumarskoj industriji se odnosi na primenu različitih tehnologija i procesa koji omogućavaju proizvodnju gumenih proizvoda na efikasniji i brži način, uz smanjenje ljudske intervencije i veću preciznost u procesu proizvodnje.

Tugar Tyres Pirot , gumarska industrija automatizacija

Automatizacija u gumarskoj industriji

je važna jer može značajno povećati produktivnost, poboljšati kvalitet proizvoda i smanjiti troškove proizvodnje. Brojna rešenja za automatizaciju mogu se primeniti u gumarskoj industriji, kao što je upotreba programabilnih logičkih kontrolera (PLC), senzora, robotike, mašinskog vida itd.
Uvođenje automatizacije u gumarsku industriju može unaprediti proizvodne procese, smanjiti troškove proizvodnje i povećati efikasnost, a samim tim povećati konkurentnost na tržištu.

Automatizacija dvovaljka za predgrevanje gume sa pratećim pogonima.

može se postići korišćenjem programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i motora sa promenljivom brzinom.. Uz primenu PLC-a i motora sa promenljivom brzinom, automatizacija dvovaljnog predgrejača guma sa pomoćnim pogonima možei biti pouzdana i efikasna i smanjila bi potrebu za ručnim radom i potencijalne greške koje bi mogle uticati na kvalitet predgrejača guma.

Automatizacija mašine za čeono spajanje gumenog creva i nameštanje ventila

može se postići korišćenjem programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i robota. Uz primenu PLC-a i robota, automatizacija mašine za spajanje gumenih creva i montažu ventila mogla bi biti pouzdana i efikasna, smanjujući potrebu za ručnim radom i potencijalne greške koje bi mogle uticati na kvalitet proizvoda. Takođe bi se povećala preciznost i ponovljivost proizvodnog procesa, što bi rezultiralo većom produktivnošću i rentabilnosti proizvodnje.

Automatizacija ekstrudera gumenog creva sa pratećim pogonima

može se postići korišćenjem programabilnih logičkih kontrolera (PLC) i motora sa promenljivom brzinom. PLC bi se koristio za praćenje rada ekstrudera, kontrolu brzine ekstruzije, temperature, pritiska i drugih parametara koji utiču na kvalitet proizvoda. Na primer, PLC bi mogao da prima signale od temperature, pritiska, brzine i drugih senzora i na osnovu toga reguliše brzinu motora i pritisak ekstrudera kako bi postigao željeni kvalitet i specifikaciju proizvoda.

Gumarska industrija-automatizacija

Automatizacija u gumarskoj industriji izvršena u Tigar Tyres Pirot

Automatizacija dvovaljka za predgrevanje gume sa pratećim pogonima

Izrada tehnicke dokumentacije, isporuka opreme, izvodjenje radova, Software za PLC,  pustanje u rad.

Safety Aplikacija, upravljanja I sigurnosnog iskljucenja 200kW pogona dvovaljka.i pratecih pogona

Automatizacija u Tigar Tyres gumasrka industrija

Automatizacija ekstrudera gumenog creva sa pratećim pogonima

Izrada tehničke dokumentacije, isporuka opreme, izvodjenje radova,  puštanje u rad.

Klasična automatizacija višemotornih pogona i njihova sinhronizacija.

Automatizacija, gumarska industrija Tigar Tyres

Automatizacija mašine za čeono spajanje gumenog creva i nameštanje ventila

Izrada tehničke dokumentacije, isporuka opreme, izvodjenje radova,  puštanje u rad.

Sinhronizacija kretanja višeosnog kretanja pogona.

Pozovite

063410639

Tolstojeva 46, Niš

Zakažite sastanak

Primena automatizacije u gumarskoj industriji omogućava smanjenje troškova proizvodnje, povećanje efikasnosti proizvodnog procesa, povećanje kvaliteta proizvoda, smanjenje vremena potrebnog za proizvodnju, kao i povećanje kapaciteta proizvodnje.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic